WIDTH="531" HEIGHT="40" id="tuktukrun1" ALIGN="">
1  
 
   
   
 
   
 
   
 
   
       
       
 
         รมช.อุตฯ เผยรัฐบาลพร้อมผลักดัน รถตุ๊กตุ๊ก "ไทยโชโย" ขนาด 150 ซีซี ที่ชิ้นส่วน ทั้งหมดผลิตในประเทศไทย ชี้จะเป็นรถแห่งชาติและพร้อมปล่อยกู้ให้มอเตอร์ไซค์ รับจ้างหันมาขับแทน ตั้งเป้าล็อตแรกผลิต 50,000 คัน ราคาคันละ 95,000 บาท เริ่ม มกราคม 2546 นายพิเชษฐ สถิรชวาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันรถตุ๊กตุ๊ก "ไทยไชโย" ให้เป็นรถยนต์แห่งชาติ ว่า ขณะนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เห็นด้วย ในหลักการที่จะผลักดันรถ ไทยไชโย ซึ่งประกอบจากชิ้นส่วน ที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมดให้เป็นรถยนต์แห่งชาติ ตามข้อเสนอของตนที่ให้นำรถไทยไชโย มาใช้ทดแทนรถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) รับจ้างตามซอยขนาดเล็กและหมู่บ้านต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ โดยจะนำร่องก่อน 50,000 คัน จากจำนวนรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพทั้งหมด 200,000 คัน เพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการกำหนดให้ขึ้นทะเบียนและมีการควบคุม ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
       
 
       "โครงการนี้เป็นการนำผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาขึ้นทะเบียน อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ช่วย ให้ไม่ต้องถูกเก็บภาษีสังคมอื่นๆ ตามข้างถนน โดยจะกำหนดให้ขับเฉพาะในซอยไม่ให้ออกถนนใหญ่ และลักษณะของ รถไทยไชโย สามารถที่จะกันแดดกันฝนได้ปลอดภัยกับผู้โดยสาร โดยเฉพาะ เด็กผู้หญิงและคนชรา "นายพิเชษฐกล่าวต่อว่า ในเบื้องต้น จะมีการตั้งคณะกรรมการสำรวจ และคัดเลือกซอยนำร่อง เพื่อกำหนดให้ใช้รถไทยไชโยบริการลูกค้าแทนรถ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งตามหลักจะเปิดโอกาส ให้ผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างรายเดิมมีสิทธิ์ขึ้น ทะเบียนก่อน แลสามารถ นำรถไทยไชโยมาใช้ได้ก่อน ไม่ต้องวางเงินดาวน์โดยภาครัฐ จะสนับสนุนเงินกู้ในอัตรา ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระเพียงเดือนละ 3,000 บาท นาน 3-5 ปี ทั้งนี้ จากการหารือกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ไอเอฟซีที) ก็แสดงความ เห็นด้วยในหลักการและพร้อมจะ ให้การสนับสนุนเงินกู้โครงการนี้ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการนี้ ได้ประมาณเดือนมกราคม 2546 สำหรับรถไทยไชโยรุ่นแรกที่จะ ผลิตออกสู่ท้องตลาด มีรถเครื่องยนต์ขนาด 150 ซีซี และ กำหนดความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ราคาคันละ 95,000บาท และเก็บอัตราภาษีเท่ากับรถปิกอัพ โดยสถาบัน ยานยนต์ได้จดทะเบียน เป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ แลจะมีการ จัดตั้งบริษัทไทยไชโย จำกัด ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ว่าจ้างให้โรงงาน ผลิตตามต้นแบบ ออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยพร้อม เปิดกว้างให้นักลงทุนทุกราย ที่สนใจ และในอนาคตยังมีแผนนำบริษัท ไทยไชโยเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) ด้วย
       
       
Copyright @ 2003 By: Jaruwan Muanjumpon All rights reserved.
Make your own free website on Tripod.com