WIDTH="531" HEIGHT="40" id="tuktukrun1" ALIGN="">
1  
 
   
   
 
   
 
   
 
   
       
       
 
รถตุ๊กตุ๊กดับเพลิงทางเลือกแรกของชุมชน
       สภาพการจราจรใน กทม. ค่อนข้างจะติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่ว ชั่ว โมงเร่งด่วน และหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นแล้ว การจราจร ในบริเวณใกล้เคียง ก็จะกลายเป็นอัมพาตไปในพริบตา ฉนั้นเมื่อเกิด เหตุเพลิงไหม้ กว่ารถดับเพลิงจะเดินทางมาถึงก็ใช้เวลาพอสมควรทำให้เกิด ความเสียหายไปมากแล้ว ยิ่งเกิดเหตุเพลิงไหมในตรอกซอกซอยที่คับแคบ หรือย่านชุมชนแออัดด้วยแล้ว แม้ว่ารถดับเพลิงคันใหญ่ ๆ จะเข้ามาช่วยเหลือ แต่บางครั้งไม่สมารถเข้าไปถึงพื้นที่เพลิงไหม้ได้ หรือกว่าจะเข้าถึงพื้นที่ต้น เพลิงเพื่อสกัดการลุกลาม ทุกอย่างก็สายเกินแก้ไปแล้วอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ เกิดทางเลือกใหม่เพื่อชาวชุมชนแออัด หรือย่านที่มีการจราจรแออัดขึ้นมาแล้ว นั้นก็คือ "รถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง"
 
 
       
 
       รถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง เป็นประดิษฐกรรมที่เกิดจากมันสมองของคนไทยล้วน ๆ และถือเป็นนวัฒกรรมใหม่ของวงการดับ เพลิงเมืองไทยทำให้อุปสรรคกลายเป็นโอกาส ขึ้นมาได้ ตุ๊กตุ๊กดับเพลิงถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับชาว ชุมชน ทั้งนี้ เพราะสามารถเข้าไปถึงพื้นที่ดับเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวกว่ารถใหญ่ ผู้เดือดร้อนเอง ก็อุ่นใจว่าได้มี การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ลงได้บ้าง นอกจากนั้น ตุ๊กตุ๊กดับเพลิงนี้ ก็ยังช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานดับเพลิงได้ ตุ๊กตุ๊กดับเพลิง เกิดจากการนำรถตุ๊กตุ๊กที่คนไทยคุ้นเคยกันดี มาผสมผสานระบบดับเพลิงที่ทันสมัย SOFTEX ซึ่งมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน ระดับโลก และไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม น.ต.ศิธา ทิวารี ในฐานะที่เป็นผู้จุดประกายไอเดียนี้จนได้มีการ จัดตั้งศูนย์ดับเพลิง ตุ๊กตุ๊ก ขึ้นมา กล่าวว่า "เส้นทางเศรษฐกิจ" ว่า จาการลงพื้นที่ในเขตชุมชน และได้มีโอกาสสัมผัสชีวิต ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนคลองเตย พบว่ามีบ้านเรือนตั้งอยู่กันอย่างแออัดยัดเยียด เมื่อเกิดเพลิงไหม้ก็จะสกัด ไม่ให้ไฟลุกลามได้ค่อนข้างยาก กอปรกับตนเองเคยพบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ในชุมชนมาก่อน และไม่สามารถควบคุมเพลิง ไว้ได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายในจำนวนมาก แลเพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีส่วนผลักดันให้เกิด การจัดตั้งศูนย์ดับเพลิง ขึ้นมา ยิ่งเมื่อก้าวเข้ามารับใช้สังคม ในฐานะผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคไทยรักไทย จึงมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น และตั้งใจ ที่จะทำงานอย่างเต็มกำลัง "ปัญหาที่พบบ่อย ๆ หลังจากการเกิดเพลิงไหม้ก็คือ หลังจากเพลิงสงบลงไปแล้วชาวบ้าน ไม่สามารถปลูกบ้านหลังใหม่ ขึ้นมาบนที่ดินเดิมได้ เนื่องจากทางเขตจะไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นมาใหม่ ชาวบ้านจึงเดือนร้อนกันมาก หนทางแก้ปัญหานี้ในเบื้องต้นก็คือจะต้องไม่ให ้มีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นมาในชุมชน "น.ต.ศิธา กล่าวต่อว่า ปัญหาของเพลิงไหม้ในเขตชุมชนแออัดก็คือ รถดับเพลิงไม่สามารถวิ่งเข้าไปในชุมชนที่เป็นพื้นที่แคบ ๆ และแออัดได้ ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการดับเพลิง และเกิดความล่าช้าในการทำงาน แต่เมื่อมีรถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง ปัญหาเหล่า นี้ก็มีโอกาสบรรเทาในเบื้องต้นได้ ก่อนที่รถดับเพลิงขนาดใหญ่จะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
       
       
       
Copyright @ 2003 By: Jaruwan Muanjumpon All rights reserved.
Make your own free website on Tripod.com