WIDTH="531" HEIGHT="40" id="tuktukrun1" ALIGN="">
1  
 
   
   
 
   
 
   
 
   
       
       
 
      รถสามล้อเครื่อง สัญญลักษณ์เมืองไทยใกล้ถูกฮุบ ฝรั่งเข้ามาเที่ยวเกิดติดใจ เอาไปดัดแปลงขายที่อังกฤษ แถมแอบจดเครื่องหมายการค้า "เอ็มเอ็มดับบลิว ตุ๊กตุ๊ก" ไปเรียบร้อย ต่อไปคนไทยจะส่งออกโดยใช้คำว่าตุ๊กตุ๊กซ้ำไม่ได้อีกหวั่นกระทบ ถึงชื่อเสียง-ภาพพจน์ที่สร้างกันนับสิบปี เมื่อวันที่ 1 มกราคมนี้ นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "รถตุ๊กตุ๊ก" ที่เป็น สัญญลักษณ์เมืองไทย กำลังถูกต่างชาติฮุบเอาไป จดเครื่องหมาย การค้าโดยใช้คำว่า " ตุ๊กตุ๊ก " ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเพราะรถตุ๊กตุ๊กสร้างชื่อเสียง ให้กับ ไทย ด้านการท่องเที่ยวไปทั่วโลก เมื่อมีการแอบไปจดเครื่องหมายการค้าที่อังกฤษ จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ที่สำคัญรัฐบาลยังมีนโยบายรถตุ๊กตุ๊กแห่งชาติ โดย ให้ผู้ประกอบการของไทย ส่งออกรถตุ๊กตุ๊กไปต่างประเทศ และเมื่อมีการแอบไป จด เครื่องหมายการค้าตุ๊กตุ๊กไว้แล้ว จะทำให้เราจะใช้คำว่า "ตุ๊กตุ๊ก" อีกไม่ได้ "เรื่องนี้
จะเกิดปัญหาต่อไปหาก มีการผลิตตุ๊กตุ๊ก เกิดคุณภาพไม่ดี จะเสียหาย ถึง รถตุ๊กตุ๊ก ของไทย และที่สำคัญผู้ส่งออกของไทย จะไม่สามารถ ใช้คำว่า รถตุ๊กตุ๊ก ได้อีก คงต้องหา ทางแก้ไขช่วยเหลือเพราะ เกี่ยวพันถึงทรัพย์สินทางปัญญาของไทย"
 
       
 
       นายยรรยงกล่าวว่า สิ่งจำเป็นต้องกระทำคือการปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมากขึ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ส่งออกไทยไปจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ที่บ่งบอกยี่ห้อของตัวเอง สิทธิบัตรที่ให้ความคุ้มครองด้านกระบวนการผลิต และจะรับเรื่องร้องเรียน ประสานความช่วยเหลือ ในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายกรณีท ี่ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยถูกละเมิด "คนไทยยังตื่นตัวเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรน้อยมาก เราจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยสร้างสรรงาน และจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิของตัวเองเอาไว้ โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของเฉพาะตัวเมืองไทย อาทิ ด้านการเกษตรพืชพรรณที่ยังนำไปปรับปรุงผลิตเป็นสินค้าได้หลากหลายชนิด รายงานข่าวจากวงการผู้ผลิตรถตุ๊กตุ๊กระบุว่า สำหรับบริษัทที่แอบนำไปจดเครื่องหมายการค้ารถตุ๊กตุ๊กนั้น ชื่อว่าบริษัทเอ็มเอ็มดับบลิว ประเทศอังกฤษ ได้ไปยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายี่ห้อ "เอ็มเอ็มดับบลิว ตุ๊กตุ๊ก (MMW TUKTUK)" บริษัทดังกล่าวได้สั่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และตัวถังตุ๊กตุ๊กไปจากเมืองไทย จากนั้นได้นำไปดัดแปลงขายในประเทศอังกฤษในราคาประมาณ 4 แสนบาท
       
       
       
Copyright @ 2003 By: Jaruwan Muanjumpon All rights reserved.
Make your own free website on Tripod.com