WIDTH="531" HEIGHT="40" id="tuktukrun1" ALIGN="">

 
พาหนะการเดินทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศไทย

รถตุ๊กตุ๊ก มีกำเนิดมาจากการนำสามล้อ เครื่องกระบะบรรทุกจาก ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาดัดแปลงเป็นรถนั่งโดย สาร เมื่อปี พ.ศ. 2503เพื่อทดแทน รถสามล้อถีบซึ่งถูกห้ามวิ่งในเขต กรุงเทพฯปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง และส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ในนาม "TUK-TUK" สามล้อตุ๊กตุ๊ก มีบริการทั่วไปทุกจังหวัดและเป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งของนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศ

รถตุ๊กตุ๊กสองแถว เป็นรถที่มีวิวัฒนาการมาจาก รถตุ๊กตุ๊กธรรมดา โดยดัดแปลงเบาะนั่งด้านหลังเป็นที่นั่งสองแถว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรับผู้โดยสารได้จำนวนมากขึ้น และเก็บค่าโดยสารเป็นรายคน ไม่ได้เหมาทั้งคัน เช่นรถตุ๊กตุ๊กธรรมดาสามารถพบเห็นได้ตามแหล่งชุมชนใหญ่ ๆ เช่น ตามท่ารถโดยสาร ท่าเรือข้ามฟากหรือตลาดสด

ด้วยสายเลือดของนักประดิษฐ์ไทย ได้มีการนำรถตุ๊กตุ๊กธรรมดา มาดัดแปลงและประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นตัวถัง วงล้อ เบาะนั่ง แผงหน้าปัด กระบังหนา รวมทั้งเครื่องยนต์ ที่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์ 2 จังหวะ มาเป็น 4 จังหวะ จากตุ๊กตุ๊กธรรมดา ก็กลายเป็นตุ๊กตุ๊กเดอลุกซ์ ซึ่งมีวิ่งบริการในหลายจังหวัดของภาคตะวันออก

ในยุคที่เครื่องยนต์ใช้แล้วราคาถูกจากต่างประเทศ หลั่งไหลเข้ามาแทบล้นตลาด ตามชื่อที่รู้จักกันว่า "เครื่องเก่าเซียงกง" นักประดิษฐ์ไทยแถบจังหวัดภาคตะวันออกก็นำเครื่องยนต์เหล่านี้ ไปดัดแปลงออกติดตั้งในสามล้อเครื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถะ ทั้งด้านกำลังเครื่องยนต์ ความเร็ว ความกว้างของที่นั่งโดยสาร และพื้นที่สำหรับบรรทุกสิ่งของ

ย้อนกลับ | หน้าถัดไป
   
Copyright @ 2003 By: Jaruwan Muanjumpon All rights reserved.
Make your own free website on Tripod.com